Sundhedskartellets organisationer har udgivet deres debatoplæg til OK 11. Debatoplægget tager udgangspunkt i en fælles tekst. Hver organisation har derefter indskrevet deres organisationsspecifikke tilføjelser og fakta.
Der er således ikke udgivet én fælles udgave.
Klik på nedenstående links til de enkelte organisationer for at se deres version af debatoplæg til OK 11.