Den 17. august 2020 mødtes tillidsfolk fra alle Sundhedskartellets 8 organisationer virtuelt til kick-off konference for at drøfte OK21.

535 tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter havde meldt sig til at overvære arrangementet, hvor programmet bl.a. bød på dialog mellem organisationernes formænd og videoindlæg fra Anders Kühnau, Danske Regioner, Michael Ziegler fra KL og Jan Villadsen fra 3F.

Med den virtuelle konference er startskuddet gået for debatterne rundt om på arbejdspladserne, om hvilke forbedringer der skal forhandles ved OK21, og medlemmerne kan i løbet af august indsende deres krav til egen organisation.

Sundhedskartellet behandler og prioriterer de indkomne krav gennem efteråret, således at der kan udveksles krav med arbejdsgiverne i december 2020.