Overenskomstfornyelsen på det kommunale område nåede mandag morgen et stort skridt videre mod en færdig aftale, da Forhandlingsfællesskabet og KL indgik forlig på det generelle område. Forliget, der er treårigt, sikrer de kommunalt ansatte generelle lønstigninger på 5,4 procent i perioden.

Efter lange forhandlinger indgik Forhandlingsfællesskabet og KL mandag morgen forlig på det generelle område for 440.000 medlemmer, der er ansat i landets kommuner.

Hovedpunkterne i forliget er:
• Generelle lønstigninger på 5,42 procent i perioden. Dermed er reallønnen sikret. Udover de generelle lønstigninger er der afsat 0,4 procent til Sundhedskartellets specifikke forhandlinger om blandt andet pension og arbejdstid.
• Øremærket barsel til fædre på en uge.
• Styrket indsats for det psykiske arbejdsmiljø.
• Nye rammer for medindflydelsen. Antallet af tillidsvalgte fastholdes.

Formand for Sundhedskartellet Grete Christensen er tilfreds med aftalen, som hun betegner som ’et smalt, men robust resultat, der både indeholder muligheder og udfordringer’.
”Der er ingen tvivl om, at vi har opnået et bedre resultat denne gang, end ved de seneste par overenskomstfornyelser. Konkret vil jeg fremhæve sikringen af reallønnen og den styrkede indsats for det psykiske arbejdsmiljø, som centrale i aftalen”, siger Grete Christensen.

”Sundhedspersonale oplever et stigende arbejdspres og -tempo, hvor ressourcerne ofte ikke står mål med opgaverne. Det gælder også i kommunerne, der i de senere år er blevet pålagt betydeligt flere sundhedsopgaver. Derfor er det rigtigt positivt, at vi med aftalen styrker indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø”, fortsætter Grete Christensen

Udover Grete Christensen var Sundhedskartellet repræsenteret i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation af Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeuterne.

”Under forhandlingerne har vi brugt en del tid på reguleringsordningen. I Forhandlingsfællesskabet har vi arbejdet hårdt på at få ordningen tilpasset den kommunale kontekst. Men det er tydeligt, at KL ikke har haft noget handlerum men blevet pålagt den bundne opgave at få indført privatlønsværn på det kommunale arbejdsmarked. Vi endte med en aftale, der sammenkobler reguleringsordningen og privatlønsværnet”, forklarer Grete Christensen.
Konkret betyder privatlønsværnet en højere modregning for de kommunalt ansatte end tidligere, hvis lønudviklingen i den offentlige sektor løber hurtigere end i den private sektor.

”Nu har Forhandlingsfællesskabet gennemført sin første forhandling på det kommunale område. I fællesskab har vi sat midler af til uddannelsesprojektet ’Fra ufaglært til faglært’. Og vi har sat fælles midler af til en harmonisering af arbejstidsreglerne på døgnområdet” ,fortæller Grete Christensen.

Tager hul på de specifikke forhandlinger
Med det generelle forlig på plads er de store linjer i den samlede OK15 aftale på det kommunale område lagt. Der udestår dog stadig en række forhandlinger om de specifikke krav, inden et samlet resultat kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

”Først, når de specifikke forhandlinger er overstået, har vi et samlet resultat”, siger Grete Christensen.

De specifikke forhandlinger foregår direkte mellem Sundhedskartellet og KL i de kommende uger. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 28. februar, hvorefter det samlede resultat sendes til urafstemning.

Sundhedskartellet repræsenterer ca. 28.000 medlemmer på det kommunale arbejdsmarked.

Læs mere om forhandlingsresultatet på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.