Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation på det kommunale område mødtes i dag med KL til de første forhandlinger om overenskomstfornyelse på det kommunale område.

Onsdag eftermiddag indledte Forhandlingsfællesskabet overenskomstforhandlingerne med KL under ledelse af Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening. Fra Sundhedskartellet deltog formand for Dansk Sygeplejeråd og for Sundhedskartellet, Grete Christensen og formand for Ergoterapeuterne, Gunner Gamborg, i forhandlingerne.

”Fra Forhandlingsfællesskabets side uddybede vi vores krav nærmere, og det samme gjorde KL med deres. Jeg synes, at der var en god stemning på mødet”, siger Grete Christensen.

På det kommunale arbejdsmarked forhandler Forhandlingsfællesskabet overenskomst for 440.000 medlemmer, hvoraf ca. 28.000 er medlemmer af Sundhedskartellet.

”Mødet i dag var det første reelle politiske møde med KL. Vi har derfor endnu ikke en fornemmelse af, hvor vi kan blive enige med KL, og hvor det bliver lidt sværere at nå til enighed. Det er dén proces, vi har startet i dag, og som jeg føler mig overbevist om, at vi nok skal komme i mål med”, siger Grete Christensen.

OK15-forhandlingerne skal være afsluttet senest 28. februar, hvorefter forhandlingsresultaterne sendes til urafstemning. Fredag den 9. januar mødes Forhandlingsfællesskabet igen med arbejdsgiverne. Denne gang gælder det overenskomstfornyelsen på det regionale område, hvor Grete Christensen er Forhandlingsfællesskabets forhandlingsleder.

Fakta:

Som noget nyt er langt størstedelen af landets offentligt ansatte gået sammen i Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstfornyelserne på det regionale og kommunale område. Også Sundhedskartellet er med i Forhandlingsfællesskabet, der samlet set repræsenterer flere end 570.000 ansatte i landets 98 kommuner og fem regioner. Forhandlingsfællesskabet forhandler de generelle krav ved OK15. Det er eksempelvis krav om generelle lønstigninger, bedre psykisk arbejdsmiljø, øget ligestilling mellem kønnene og seniorpolitik.
Udover de generelle krav er der en række krav, som er organisationsspecifikke. Det er krav, som udelukkende forhandles af Sundhedskartellet på vegne af kartellets medlemsgrupper. Sundhedskartellet stiller blandt andet krav om højere løn, pensionsforbedringer og bedre honorering af ulemper – eksempelvis weekendtillæg i rådighedsvagter.