Sundhedskartellet udvekslede i dag krav til de kommende overenskomstforhandlinger med Danske Regioner og KL. 

””

Torsdag eftermiddag mødtes Sundhedskartellets forhandlingsudvalg med Danske Regioner og KL for at præsentere og uddybe kravene til de kommende overenskomstforhandlinger. Det er en fast tradition, at organisationernes forhandlere mødes, inden de egentlige forhandlinger går i gang, for at uddybe deres krav, som på forhånd er udvekslet skriftligt.

Første møde for Sundhedskartellet var i Danske Regioners hovedsæde på Østerbro i København, hvor kravene på det regionale område blev præsenteret. Fra Danske Regioner, var det formand for lønnings- og takstnævnet, Anders Kühnau, der præsenterede regionernes krav, som blandt andet handler om arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid og organiseringen af arbejdet.

Se kravene fra Danske Regioner til Sundhedskartellet og fra Sundhedskartellet til Danske Regioner her.

I sin fremlæggelse af Sundhedskartellets krav påpegede formand for Dansk Sygeplejeråd og for Sundhedskartellet, Grete Christensen, blandt andet, at sikring af reallønnen spiller en stor rolle for Sundhedskartellet.

”Vi er meget optagede af, om lønnen for vores grupper er inde i en god udvikling. Vi vil først og fremmest sikre, at deres købekraft ikke forringes. Samtidig er vi også optagede af, at vores løn tåler sammenligning med andre gruppers på det brede arbejdsmarked,” sagde Grete Christensen, der også fremhævede balancen mellem arbejds- og privatliv.

”Tempoet på afdelingerne er højt, og nogle gange bliver man bedt om at møde ind, selvom man netop er startet på at afvikle sit fridøgn, eller man er på dagvagt og bliver bedt om at blive og tage aftenvagten for sin syge kollega. Det er sådan nogle forhold, som til tider spænder buen for hårdt, og som skubber til den tid, som skulle være brugt på at samle kræfter og være sammen med sin familie.”

Senere på eftermiddagen blev seancen gentaget i KL’s hus i København. Her præsenterede souschef for specielle OK-forhandlinger i KL, Mik Dalsgaard Andreasen, kommunernes krav. Kravene handler blandt andet om arbejdstilrettelæggelse og harmonisering af arbejdstidsreglerne.

Se kravene fra KL til Sundhedskartellet og fra Sundhedskartellet til KL her.

Ved præsentationen i KL sagde Grete Christensen blandt andet:

”Vi er opmærksomme på, at I denne gang ønsker at harmonisere arbejdstidsreglerne på det døgndækkede område. Jeg kan dog sige ret klart, at når I ønsker fleksibilitet, så sker det ikke på bekostning af indgreb i medarbejdernes frihed. ”

Både i Danske Regioner og i KL var der en god stemning under dagens præsentationer. Og Grete Christensen glæder sig til, at de reelle forhandlinger starter i begyndelsen af det nye år.

”Der er ingen tvivl om, at mange af arbejdsgivernes krav vil være svære og udfordrende for os. Men kernen i den danske model er netop, at vi i fællesskab med arbejdsgiverne skal finde holdbare løsninger, som både vi og de kan se sig selv i. Det har vi i fællesskab et stort ansvar for,” sagde Grete Christensen efter dagens præsentationer.

De krav, som blev udvekslet i dag, er de såkaldte organisationsspecifikke krav. Det er krav, som udelukkende forhandles af Sundhedskartellet på vegne af kartellets medlemsgrupper.

Udover de specifikke krav forhandles der en række såkaldte generelle krav på både det regionale og det kommunale området. Det er eksempelvis krav om generelle lønstigninger, bedre psykisk arbejdsmiljø og øget ligestilling mellem kønnene.

De generelle krav forhandles via Forhandlingsfællesskabet, som består af 53 medlemsorganisationer, som blandt andet tæller faggrupper som lærere, pædagoger og socialrådgivere.

Læs mere om Forhandlingsfællesskabet og de generelle krav hér.