Fredag nat faldt de sidste brikker på plads i overenskomstfornyelsen OK15 mellem Sundhedskartellet og KL. Aftalen er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at styrke faglighed, kvalitet og et bedre arbejdsmiljø i kommunerne.
Med forliget ligger der et samlet overenskomstresultat for Sundhedskartellets grupper på det kommunale arbejdsmarked.

Sundhedskartellet og KL har indgået ny overenskomst for det kommunale arbejdsmarked for en treårig periode.
Hovedpunkterne i aftalen er:
• Tillæg til særlige grupper
• Forbedrede vilkår for de akademisk uddannede
• Forhøjelse af pensionen for næsten alle grupper

”Det er en helt fornuftig aftale, vi har landet med KL. Vi har fået fjernet de værste tidsler i kravene fra KL, og har samtidig fået forhandlet nogle gode resultater hjem,” siger Grete Christensen, formand for Danske Sygeplejeråd og Sundhedskartellet.
De akademiske uddannede Denne overenskomstfornyelse har sikret, at de sundhedsfaglige kandidater får de samme vilkår som de øvrige AC-kandidater i kommunerne fx gennem en harmonisering af pensionsprocenten til 18,30 %.
”Det er vigtigt, at vores kandidaters vilkår, svarer til øvrige akademikere, og det er vi nået i mål med”, siger Grete Christensen.

Pension Derudover har der i forhandlingerne været et særligt fokus på pension både til basisgrupperne og til lederne.
I dag eksisterer fx to forskellige pensionssatser for de sygeplejefaglige ledere. For gruppen med den laveste pensionssats, er niveauet blevet hævet et pænt stykke.
”Vi vil gerne have, at alle sygeplejefaglige ledere i kommunerne får samme pensionssats, uanset hvilket løntrin de er på. Derfor har vi fået løftet den lave pensionsprocent. Det er højeste fællesnævner vi går efter, og vi er med denne aftale kommet et godt stykke,” siger Grete Christensen.
Læs forliget med KL nedenunder.

Harmonisering af arbejdstidsreglerne I forliget med KL indgår også delforlig på det kommunale døgnområde, som Sundhedskartellet, FOA, SL og 3F indgik med KL natten til onsdag. Forliget er en del af KL’s krav om ensretning af de forskellige arbejdstidsregelsæt, som findes på det døgndækkede område i kommunerne.

Hovedpunkterne i delforliget er:
• Udvidelse af weekendperioden fra kl. 8.00-11.00 (28 %)
• Aftentillæg fra kl. 17 (27 %)
• Omlægning af pension af særydelser (3 % af aften/nat/weekend)
• Omlægning af de særlige fridage

Grete Christensen, er tilfreds med forliget og henviser til, at blandt andet udvidelsen af weekend perioden og aftentillæg allerede fra kl. 17 er elementer, som kommer mange medlemmer til gode”.
Udover de konkrete ændringer i aftalen har parterne i fællesskab lagt nogle linjer for hvordan de enkelte arbejdspladser i tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal tage hensyn til balancen mellem medarbejdernes arbejds- og privatliv, kvalitet i opgaveløsningen og arbejdsmiljøet.
Forringelseskrav afværget
KL har haft en del krav, som ville forringe de sundhedsfagliges arbejdstidsregler. Eksempelvis krav om at reducere varslet på fire døgn og om mulighed for 12 timers vagter. Disse krav er afværget, og det er godt for arbejdsmiljøet.

”Alt i alt er aftalen landet fornuftigt, og jeg ser frem til at den både giver bedre vilkår for medarbejderne og samtidig sikrer et mere enkelt grundlag for administrationen af arbejdstiden ude på de enkelte arbejdspladser”, siger Grete Christensen, der sammen med formanden for Ergoterapeuterne Gunner Gamborg, og formand for Kost og Ernæringsforbundet Ghita Parry repræsenterede Sundhedskartellets 28.000 medlemmer på det kommunale arbejdsmarked i forhandlingerne om døgnarbejdstid.
I sidste uge blev de øvrige forlig indgået på det generelle område.
Med dagens forlig er et samlet overenskomstresultat for Sundhedskartellets grupper i både kommuner og regioner faldet på plads.

Underskrevet forhandling

Forlig døgnarbejdstid