Det er lykkedes at få overenskomstdækket en række kandidatuddannelser i forhandlingerne om OK13 med KL. Aftalen med kommunerne betyder også, at arbejdet med kliniske retningslinjer fortsætter.
Sundhedskartellet tog torsdag morgen den 28.2 et vigtigt skridt i arbejdet med at få overenskomstdækket sundhedsprofessionelle med en kandidatgrad. Det stod klart, da Sundhedskartellet og KL indgik en ny 2- årig aftale for medlemmer ansat i kommunerne.
”Det har været et vigtigt krav for os at få overenskomstdækket kandidaterne. Med dette resultat har vi startet arbejdet og lagt et vigtigt spor ud til kommende forhandlinger,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.
Aftalen betyder, at overenskomsten fremover dækker cand. cur. og cand.scient.san. og tre andre kandidatuddannelser, hvor det adgangsgivende grundlag er en professionsbacheloruddannelse, og hvor det er faget, der har betydning for den ansattes beskæftigelse. Kandidaterne indplaceres i et lønforløb svarende til AC-overenskomsten, og AC tabellen er indskrevet i overenskomsten.
Der var også enighed om at videreføre de kliniske retningslinjer – et arbejde, der blev sat i værk for to år siden. Ifølge den ny aftale skal der laves retningslinjer på yderlige tre områder, om hvordan de faglige selskaber under Sundhedskartellet, KL, kommunerne og Sundhedsstyrelsen sammen kan sikre, at der løbende bliver udviklet nye retningslinjer.
”Det har været helt afgørende for os, at arbejdet med de kliniske retningslinjer fortsætter. Det giver os indflydelse på de faglige standarder, som kommer til at gælde på det sundhedsfaglige område og på arbejdsforholdene for vores medlemmer,” siger Grete Christensen.
Som noget nyt er en række af Sundhedskartellets medlemsgrupper også kommet med i Sundhedskartellets overenskomst på det kommunale område. Det gælder farmakonomer, jordemødre og ledende psykomotoriske terapeuter, som nu er skrevet ind i overenskomsten.
Og så blev det aftalt at sætte et projekt i gang, der skal være med til at udvikle de kommunale kerneydelser til ældre og borgere med særlige behov. Meningen er, at de forskellige faggrupper sammen skal finde ud af, hvordan opgaverne kan løses, så borgeren kommer i centrum, og den faglige kvalitet og trivslen bliver tilgodeset. Der skal blandt andet lægges vægt på et godt psykisk arbejdsmiljø, medarbejderindflydelse og det gode lederskab, som det hedder i aftalen.
”Vi har fået en række elementer med i denne aftale, som dels følger op på arbejde, vi har sat i gang ved tidligere overenskomster, dels sætter retning for det arbejde, vi skal fortsætte de kommende år. Arbejdet stopper ikke her,” siger Grete Christensen.