Det lykkedes for Sundhedskartellets forhandlere at få et afgørende gennembrud i overenskomstforhandlingerne med regionerne, da man fik skrevet sundhedsprofessionelle med en kandidatgrad ind i overenskomsten. Leder-TR fastholdes, og der bliver sat fokus på arbejdstid i perioden.
Der har længe været et stigende behov for at få en klarere og mere præcis beskrivelse af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelle ind i overenskomsterne med regionerne, og det fik Sundhedskartellet. Det stod klart efter fredagens langstrakte forhandlinger med regionerne.
Et stadig stigende antal sundhedsprofessionelle i regionerne får en kandidatgrad, og det har været vigtigt at få dem beskrevet mere præcist i overenskomsterne.
”Vi er rigtig glade for at vi nu får beskrevet langt mere præcist, at vi har flere og flere kandidater med et sundhedsprofessionelt udgangspunkt. Med dette resultat har vi lagt et vigtigt spor ud i arbejdet for at skabe de rigtige rammer også for vores medlemmer med en kandidatgrad,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.
 
Regionerne har desuden måtte opgive en række vidtgående krav om mere fleksible arbejdstidsregler. I stedet er der aftalt et projekt, der skal ”sikre arbejdstidsregler, der tilgodese både ledelsens og medarbejdernes behov,” som det hedder.
Arbejdsgiverne havde ønsket at ændre de eksisterende arbejdstidsregler og få større fleksibilitet, blandt andet til at pålægge og aflyse afspadseringer, men valgte at opgive kravet og i stedet tilslutte sig forslaget om at sætte et projekt i gang, der skal undersøge, hvordan man inden for de nuværende arbejdstidsregler kan sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdstiden.
”Vi har haft et hovedkrav om bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv og værn om fritiden, og jeg synes dette projekt afspejler dette krav. Desuden mener vi at intentionen med projektet – at fremme dialogen og det lokale arbejde om gode arbejdstidsaftaler, er helt rigtig. Der er rigtig mange gode eksempler ude i virkeligheden, som venter på at blive beskrevet, ” siger formanden for Sundhedskartellet, Grete Christensen.
”Jeg er også rigtig glad for, at vi har fået aftalt forbedringer på pensionsområdet”, tilføjer Grete Christensen og siger, at det ved de kommende overenskomstfornyelser bliver vigtigt at prioritere pensionen.
 
Endvidere er det aftalt, at ordningen med Leder-TR fastholdes, at ledergrupper skal have retten til at vælge tillidsrepræsentanter, men at ledere med beslutnings- og indstillingsret i forhold til personale og budgetter ikke kan vælges som tillidsrepræsentanter for andre ledere, som de er overordnede ledere for.
Netop spørgsmålet om Leder-TR viste sig at være en knast under både onsdagens og fredagens forhandlinger med regionerne, som ønskede at fjerne ordningen med Leder-TR.
Sundhedskartellet har afsluttende forhandlinger med kommunerne i næste uge, derefter skal begge aftaler på henholdsvis det regionale og kommunale område til urafstemning blandt medlemmerne.