Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg har på et ekstraordinært møde den 4. april besluttet at godkende OK13-forligene med regioner og kommuner men rejser samtidig skarp kritik af forhandlingerne om OK13 i regioner, stat og kommuner.

Forhandlingerne på underviserområdet om OK13 har været et uskønt forløb. Sådan lyder det fra Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg, efter man den 4. april afholdte ekstraordinært møde om OK13.

”Vi har ikke på noget tidspunkt set reel vilje til egentlige forhandlinger, og sammenbruddet i forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation og KL’s lockout på lærerområdet giver ikke grundlag for længere at suspendere godkendelsesproceduren af forligene,” lyder det fra Sundhedskartellet efter mødet.

Derfor har Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg på det ekstraordinære møde godkendt forligene på det regionale og kommunale område.

Det betyder, at medlemsorganisationerne i Sundhedskartellet sender forligene til godkendelse eller urafstemning, og den endelige stillingtagen til forligene regner man med, foreligger den 25. april 2013.

Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg mener, at hele forhandlingsforløbet har sat dybe spor i den danske forhandlingsmodel, og der udestår efter Sundhedskartellets vurdering et stort stykke reparationsarbejde for alle parter.

”Vi er fortsat stærkt kritiske over for lockouten på alle underviserområder – ikke mindst i staten, men også i regioner og kommuner, og har en forventning om, at der snarest muligt findes en forhandlingsløsning for alle,” lyder det fra formanden for Sundhedskartellet, Grete Christensen.

Hun opfordrer finansministeren til at droppe drejebogen og konstruktivt træde i karakter ved at fremlægge et forslag til en arbejdstidsaftale, der kan danne grundlag for nye forhandlinger.
Sundhedskartellet repræsenterer ca. 100.000 sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner.