Fremtidens sundhedsvæsen vil efterspørge sundhedsprofessionelle, der er i stand til at kombinere ny viden baseret på forskning med patienternes egne erfaringer, ønsker og behov for at opnå den bedste behandling til gavn for patienterne, borgerne og samfundet. En ny rapport fra Sundhedskartellet sætter fokus på fremtidens sundhedsvæsen og uddannelsernes rolle.

Selvstændige og kritisk tænkende sundhedsprofessionelle er helt afgørende for et effektivt sundhedsvæsen. Det viser en ny undersøgelse, som Sundhedskartellet har gennemført i et samarbejde mellem Implement Consulting Group og Aalborg Universitet.

Fremtidens sundhedsvæsen kommer i endnu højere grad end i dag til at stille mange komplekse krav til de ansatte.

”Det kræver dygtige og robuste sundhedsprofessionelle at skabe balance mellem at give den bedst mulige pleje og behandling til patienter og at bidrage til den enkelte borgers sunde, gode liv – og samtidig agere inden for de til tider modsatrettede krav, som er en del af dagens sundhedsvæsen. Det ser vi allerede i dag, og den udfordring vil kun blive større fremover”, siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, som har været politisk tovholder på projektet på vegne af Sundhedskartellets organisationer.

Noget at arbejde med i fremtiden
Det er de sundhedsprofessionelles særlige signatur, at grunduddannelsen er målrettet det kommende arbejdsmarked. Udviklingen i sundhedsvæsenet kræver, at sundhedspersonalet både er fagligt dygtigt, kan tænke sig om og forstår de vilkår, som styrer sundhedsvæsenet i disse år. De aktuelle grunduddannelser har en del af de efterspurgte elementer, men undersøgelsen viser imidlertid også, at der er forhold, der kan gøres bedre.

Find rapporten ”Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle – Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne” hér.

Bilagssamling til rapporten finder du hér.