Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet har udgivet en pjece, som har til formål at skabe opmærksomhed om og
anerkendelse af natarbejdere, samt at inspirere dig og dine kollegaer til at arbejde med at minimere omfanget, generne
og risiciene ved natarbejde.
Som et led i projektet er der herudover produceret fire videoer, som kan findes på