Væksthus for Ledelse har udgivet en ny publikation – ”Ledelse over grænser – erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet”.

Konfliktende faglige mål og silotænkning bremser samarbejdet mellem kommuner og regioner i sundhedsvæsenet. At kende problemerne og mestre tre ledelseskompetencer er en forudsætning for de chefer og ledere i regioner og kommuner, som skal få samarbejdet til at glide.

Publikationen er især skrevet til chefer – dvs. ledere af andre ledere – som er ansvarlige for samarbejdet om tværgående patientforløb, og indeholder råd om, hvordan chefer og ledere i kommuner og regioner identificerer barriererne for samarbejdet på tværs af sektorer. Der peges også på, hvilke kompetencer der skal til, for at samarbejdet fungerer. I regionerne kan det være ledende overlæger/oversygeplejersker mv., i kommunerne gælder det fx chefer på ældre- og sundhedsområdet.

Publikationen er baseret på undersøgelser af fire udvalgte cases, hvor samarbejdet fungerer og på forskning om ledelse på tværs.

Projektets og publikationens vigtigste formål er dels at styrke refleksion og dialog om forudsætningerne for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet, dels at klæde chefer i begge sektorer bedre på til at indlede, gennemføre og følge op på den slags samarbejde.
Derfor forsøger projektet:
• At identificere samarbejdets vilkår og hovedudfordringer.
• At indkredse de vigtigste ledelsesopgaver og -kompetencer.
• At formidle inspirerende eksempler på og metoder til god samarbejdspraksis

Den politiske og administrative topledelse i begge sektorer kan med fordel læse med. For de er i høj grad med til at fastlægge chefernes ledelsesrum og herunder også rammerne for det tværsektorielle samarbejde.
Projektet sammenfatter de ledelsesmæssige erfaringer fra fire cases, hvor samarbejdet mellem sektorerne på forhånd er vurderet som værdifuldt, og hvor chefniveauet spiller en central rolle.

Publikationen er gratis og kan bestilles eller downloades via www.lederweb.dk/graenser

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Flemming Vesterø, Foreningen af Special-læger, tlf. 3544 8425, fv.fas@dadl.dk eller Bo Christensen, Lederforeningen i DSR, tlf. 4695 3903, BoChristensen@dsr.dk.