Sundhedskartellet og DSR har i samarbejde med FTF og OAO udarbejdet et inspirationsnotat til TR og AMiR, der sidder i sygehusenes MED-udvalg.

I notatet kan man læse om økonomistyring og budgetplanlægning på det regionale område. I notatet er der ligeledes en beskrivelse af budgettets tilblivelse, beskrevet i et årshjul, samt en række konkrete anbefalinger til arbejdet med budget og økonomi. Notatet er opdelt i 3 dele: A, B og C.

I del A er en kort introduktion til MED-rammeaftalen og budgetbehandlingen, samt en række råd om anvendelse af de regionale procedureretningslinjer.

I del B beskrives de generelle rammer for budgetlægningen og for arbejdet i MED.
I del C finder man en samling af udvalgte opmærksomhedspunkter, som kan inddrages, når MED drøfter budget og økonomi.

Materialet er primært skrevet til HovedMED, men er også relevant for andre MED-udvalg i en region.