Som led i forberedelsen af forhandlingerne har parterne – RLTN, SHK, FOA, AC og KTO – nedsat arbejdsgrupper om de tværgående krav.

Parterne har på dét grundlag truffet beslutning om, at der ikke er behov for afholdelse af det politiske forhandlingsmøde den 18. januar 2013. Næste politiske forhandling afholdes den 6. februar 2013.