Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation på det regionale område mødtes i dag med Danske Regioner til de første forhandlinger om overenskomstfornyelse.

Fredag eftermiddag den 9. januar indledte Forhandlingsfællesskabet overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner under ledelse af Dansk Sygeplejeråds og Sundhedskartellets formand Grete Christensen, der er forhandlingsleder på det regionale område for Forhandlingsfællesskabet. Fra Sundhedskartellet deltager derudover også Bert Asbild, formand for Danske Bioanalytikere, Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen og Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet, i forhandlingerne.

”Vi er meget optagede af, at vores løn skal tåle sammenligning med andre gruppers på det brede arbejdsmarked. Det er vigtigt, at det offentlige arbejdsmarked ikke udvikler sig til at blive et andenrangs arbejdsmarked”, siger Grete Christensen, der understreger, at sikring af reallønnen er helt centralt for Forhandlingsfællesskabet.

På det regionale arbejdsmarked repræsenterer Forhandlingsfællesskabet ud over sygeplejersker bl.a. også læger, lægesekretærer og SOSU-assistenter. Forhandlingsfællesskabet forhandler samlet set overenskomst for 130.000 medlemmer, hvoraf ca. 55.000 er medlemmer af en organisation i Sundhedskartellet.

”De seneste års mange omstillinger på det offentlige arbejdsmarked har naturligt skabt en øget utryghed blandt vores grupper. Derfor er det også centralt for os at få skabt en øget tryghed i ansættelsen”, siger Grete Christensen, der kalder dagens møde for konstruktivt:

”Der er naturligvis nogle knaster, vi i fællesskab skal have forhandlet væk, men jeg er sikker på, at vi når et resultat, som både vi og regionerne kan se os selv i.”

OK15 forhandlingerne skal være afsluttet senest 28. februar, hvorefter forhandlingsresultaterne sendes til urafstemning.

Fakta: Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet
Som noget nyt er langt størstedelen af landets offentligt ansatte gået sammen i Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstfornyelserne på det regionale og kommunale område. De 11 organisationer i Sundhedskartellet er med i Forhandlingsfællesskabet, der samlet set repræsenterer flere end 570.000 ansatte i landets 98 kommuner og fem regioner. Forhandlingsfællesskabet forhandler de generelle krav ved OK15. Det er eksempelvis krav om generelle lønstigninger, bedre psykisk arbejdsmiljø, øget ligestilling mellem kønnene og seniorpolitik.
Ud over de generelle krav er der en række krav, som er organisationsspecifikke. Det er krav, som udelukkende forhandles af Sundhedskartellet på vegne af kartellets medlemsgrupper. Sundhedskartellet stiller blandt andet krav om højere løn, pensionsforbedringer og bedre honorering af ulemper, eksempelvis weekendtillæg i rådighedsvagter.