””

Nye forskningsmidler skal støtte op om det gode patientforløb ved at styrke tværfaglighed og samarbejde.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt over 14 mio. kr. til faglig forskning og udvikling til gavn for patienterne. Kendetegnende for de udvalgte projekter er, at de er tværfaglige og at flere af dem også går på tværs af sektorer. Dermed er projekterne med til at understøtte ambitionerne om mere sammenhængende forløb for patienterne.

– Sammenhæng i sundhed er et højt prioriteret område i regionerne, og vi er glade for at medarbejderne så klart bakker op om den dagsorden. Det vidner om en stor lyst og vilje til faglig udvikling og kvalitet til gavn for patienterne”, siger Jens Stenbæk, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Et af de støttede projekter skal undersøge, hvorvidt en målrettet og tværfaglig indsats under og efter indlæggelsen kan gøre en forskel for patientens funktionsevne, livskvalitet og risiko for genindlæggelse. Her indgår bl.a. diætister, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter i projektarbejdet, og det glæder Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

– Det har været vigtigt for os at støtte projekter, som fokuserer på udvikling og forskning som højner det faglige niveau blandt Sundhedskartellets faggrupper og styrker det tværgående samarbejde i sundhedsvæsenet. Det er i høj grad tilfældet i de projekter, der er valgt ud, siger Grete Christensen.

Udviklings- og forskningspuljen er rettet mod Sundhedskartellets medlemsgrupper og har modtaget 138 ansøgninger med et samlet beløb på næsten 149 mio. kr. Der er udvalgt 12 forskningsprojekter og seks udviklingsprojekter på baggrund af kriterier som kvalitet, geografi og faggruppespredning.

Læs mere om, hvilke projekter, der har fået tildelt midler på www.regioner.dk/udviklingsogforskningspulje