Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg har enstemmigt på sit møde den 21. september genvalgt Connie Kruckow, DSR og Anne Lise Madsen, dbio som henholdsvis formand og næstformand for Sundhedskartellet.
Endvidere blev følgende valgt til forhandlingsdelegation ifm. de kommende overenskomstforhandlinger:
  • Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet og DSR
  • Anne Lise Madsen, næstformand for Sundhedskartellet og formand for dbio
  • Johnny Kuhr, formand for Danske Fysioterapeuter
  • Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet
Forhandlingsdelegationen repræsenterer Sundhedskartellet ved OK 08-forhandlingerne med henholdsvis KL og Danske Regioner.