Sundhedskartellet har i samarbejde med Danske Regioner og KTO gennemført en undersøgelse af sundhedsordninger

  
Fokus i undersøgelsen er på kost og ernæring, motion og fysisk aktivitet samt behandlingsordninger (fx massage og fysioterapi).
 
De fleste arbejdspladser i regionerne tilbyder sundhedsordninger

De overordnede resultater viser, at hovedparten af de regionale arbejdspladser tilbyder sundhedsordninger til medarbejderne. Mere end ni ud af ti adspurgte svarer, at der på deres arbejdsplads tilbydes en madordning (fx en kantine). I forhold til motion og fysisk aktivitet er de mest udbredte sundhedsordninger deltagelse i enkeltstående idrætsarrangementer (fx DHL-stafetten), mens de mest udbredte behandlingsordninger er psykologhjælp, sundhedstjek og fysioterapi. Samtidig er det de adspurgte chefers vurdering, at madordninger og frugtordninger er de mest efterspurgte sundhedsordninger efterfulgt af massage og motion på arbejdspladsen.
 
Når det gælder organisering peger undersøgelsen på, at medarbejderne i mange tilfælde selv betaler en del af udgiften til sundhedsordningerne. Herudover er en generel tendens er, at medarbejdere, der arbejder om natten, i mindre grad har adgang til eksempelvis madordninger, idet kantinen er lukket om natten.
 
Gode erfaringer med sund kost
Ser man på erfaringerne fra de udvalgte sundhedsordninger, der indgår som cases, viser undersøgelsen, at arbejdspladserne har opnået gode erfaringer med at tilbyde sund kost, og at kostomlæsningen har ført til større omsætning i kantinen og højere tilfredshed blandt medarbejderne. I forhold til motionsordninger er erfaringerne fra de konkrete projekter, at det er lykkedes at motivere medarbejderne til at deltage, men at det samtidig kræver ressourcer.
 
Undersøgelsen er gennemført af Rambøll. Den bygger på telefoninterview med regionernes 5 HR-chefer og de 5 næstformænd i HovedMED, 24 personalechefer på sygehusene samt 2 HR-chefer på regionale institutioner. Herudover er der gennemført 12 casestudier i forhold til sundhedsordninger på udvalgte regionale arbejdspladser.
 
Rapporten i sin helhed

kan du hente her:

 
””