””

Danske Regioner og Sundhedskartellet har etableret en pulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. september 2012 søge midler i Danske Regioner og Sundhedskartellets fælles pulje.

Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt.

Overordnet set gives der støtte til projekter, der har hovedfokus på:

Gode patientforløb og patientoverdragelse. Patientforløb går i stigende grad på tværs af flere enheder i sygehusvæsenet samt sektorer. Puljen ønsker at støtte projekter, der bidrager med ny viden om, hvordan der udvikles gode patientforløb, med inddragelse af patient og pårørende, samt sikker og kvalificeret overdragelse af patienter på tværs af afdelinger/sygehuse/sektorer.

Fælles akutmodtagelser. Fælles akutmodtagelser er et nyt grundelement i sygehusene. Fonden ønsker at støtte udviklings- og forskningsprojekter, der understøtter god klinisk praksis og arbejdsgange i det akutte arbejde.

Vurdering af ansøgninger
Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer alle ansøgninger, og de vil tilgodese ansøgninger, som fokuserer på:

– udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
– forbedring af kvaliteten i ydelserne
– styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
– styrkelse af videndelingen

Hvornår og hvordan kan der søges?
Lederen og de relevante ansatte inden for Sundhedskartellets område skal i fællesskab indsende ansøgningen. 

Du kan læse mere på Danske Regioners hjemmeside: http://www.regioner.dk/udviklingsogforskningspulje 

Har du spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet, CharlotteVinderslev@dsr.dk, 4695 4062 eller Lene Viinberg, Danske Regioner, lev@regioner.dk, 3529 8286.