Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. september 2019 søge midler i Udviklings- og Forskningspuljen

 

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 18 nedsat en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

• Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
• Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle

Vurdering af ansøgninger

Puljen kan søges af medarbejdere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde og ledere på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

• Udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
• Forbedring af kvaliteten i ydelserne
• Styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
• Styrkelse af videndeling

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forsknings-projekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

Hvornår og hvordan kan der søges?

Der kan ansøges fra 1. april til 1. september 2019.

Her kan du læse vejledning til ansøgningen:

Vejledning (pdf)

Her får du adgang til Efond, hvor du kan sende din ansøgning:

Efond

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet, shk-cvi@sundhedskartellet.dk, tlf. 2177 4491/4695 4062 eller Tina Louise Olsen, Danske Regioner, tlo@regioner.dk, tlf. 3529 8326.