Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) har udgivet to ny pjecer om arbejdsmiljø:
”Trivsel i arbejdet” og ”Vold, mobning og chikane”.
 
Trivsel i arbejdet
Der er store gevinster ved at satse på trivsel. Pjecen er et værktøj til arbejdet med trivsel i MED-udvalgene på de regionale arbejdspladser.
 
Trivsel og sundhed på arbejdspladsen er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedskartellet og RTLN har indgået en aftale, der skal skabe øget trivsel på regionale arbejdspladser og forbedre medarbejdernes sundhed. MED-udvalgene på de regionale arbejdspladser har med aftalen fået en central rolle og en række nye opgaver. Pjecen er et værktøj til udvalgene, når de skal i gang med arbejdet for trivsel.
 
Pjecen er på 20 sider. Download pjecen:
Vold, mobning og chikane
Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane. Pjecen er et værktøj til MED-udvalgenes arbejde med vold, mobning og chikane.
 
Regionernes medindflydelses- og medbestemmelsessystem skal drøfte og aftale retningslinjer for en samlet indsats, der identificerer, forebygger og håndterer problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Pjecen er en vejledning til arbejdet med disse retningslinjer. Pjecen er på 24 sider. Download pjecen: