Sundhedskartellet har sammen med Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns – og Frederiksberg Kommune underskrevet aftale om kompetenceudvikling.
 
I forhold til den tidligere aftale er der nu indsat en ny § 7, som omhandler mulighederne for efter- og videreuddannelsesorlov med løn i forbindelse med strukturreformen: Herefter kan der ydes orlov med løn i op til to måneder eller halv løn i fire måneder. Bestemmelsen er tidsbegrænset til udgangen af marts 2008.
 
Se hele den kommenterede aftale her