Under forhandlingerne var det altafgørende for Sundhedskartellet, at lønspændet mellem det offentligt ansatte sundhedspersonale og de privatansatte med samme uddannelseslængde blev indsnævret. Det var ikke muligt inden for den ramme på 12,8 pct., som Danske Regioner og Kommunernes Landsforening ville indgå aftale om med Sundhedskartellet. Derfor har organisationerne i Sundhedskartellets afgivet konfliktvarsel overfor regionerne og kommunerne.

Efter lange og intense forhandlinger med arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, har Sundhedskartellet måtte opgive at opnå et samlet forhandlingsresultat. Derfor har organisationerne i Sundhedskartellets mandag den 3. marts afgivet konfliktvarsel over for regionerne og kommunerne. Strejken vil have virkning fra 1. april 2008.

”Vores langsigtede krav er ligeløn mellem sundhedspersonalet i den offentlige sektor og fagene med samme uddannelsesniveau i den private sektor. Opfyldelsen af det krav er helt afgørende for den fortsatte rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i det offentlige sundhedsvæsen. Det betyder, at vi under denne overenskomstforhandling rejser krav om et forhandlingsresultat på mindst 15 pct. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening må gå tilbage til finansministeren og kræve flere penge til lønforbedringer til sundhedspersonalet,” udtaler Sundhedskartellets formand Connie Kruckow og tilføjer:

”Vi vil strejke indtil der kommer en løsning. Dansk Sygeplejeråd, Foreningen af Radiografer samt Jordemoderforeningen har udtaget alle sine medlemmer på sygehuse og i kommuner til konflikten. De øvrige organisationer i Sundhedskartellet har udtaget i et mindre omfang med særlig effekt,” siger Connie Kruckow.

Strejkevarslet omfatter de knap 70.000 offentligt ansatte syge- og sundhedsplejersker, radiografer, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, økonomaer og ernæringsassistenter, farmakonomer, tandplejere, afspændingspædagoger og fodterapeuter.

”Konflikten er rettet mod arbejdsgiverne og ikke patienter og borgere,” understreger Connie Kruckow. Derfor er organisationerne parat til at indgå nødberedskabsaftaler med regionerne og kommunerne, så livsvigtige syge- og sundhedsopgaver kan opretholdes under konflikten.

Du kan få mere information om Sundhedskartellets forhandlinger og konflikt på Sundhedskartellets medlemsorganisationers hjemmesider.