Sundhedskartellet, de (amts)kommunale arbejdsgivere og H:S er blevet enige om en fælleserklæring. Fokus for erklæringen er strukturreformen og den tætte og løbende dialog mellem medarbejdere og ledere under selve omstillingsprocessen.
 
I fælleserklæringen lægges der bl.a. vægt på, at forudsætningen for, at den kommende omstillingsproces bliver vellykket, er løbende information, dialog og tidlig inddragelse af medarbejderne.
 
Konkret opfordrer erklæringen til to tiltag:
 
  1. Der skal etableres dialogfora, hvor repræsentanter fra amter og kommuner får mulighed for at udveksle information, aflive myter og rygter og drøfte arbejdspladsværdier og –kulturer.
 
  1. Mellem de kommuner, der skal sammenlægges, og de amter, som skal danne regioner, skal der nedsættes et fælles samarbejdsforum, der tager hul på dialogen om de tværgående spørgsmål.
 
Rundt om i landet er mange medarbejderrepræsentanter og ledelser allerede gået i gang med at drøfte strukturreformen og dens indvirkning på fremtidens kommunale og regionale arbejdspladser.
 
Du kan læse hele erklæringen samt Connie Kruckows følgeskrivelse her: