Sundhedskartellet[1] forlader KTO  


Organisationerne i Sundhedskartellet har d. 28.11.2003 meddelt KTO og FHS at de forlader forhandlingsfællesskaberne per 29.12.2003. 
 
Beslutningen er truffet efter flere måneders forhandling om forhandlingsskitsen til overenskomsten i 2005. Det der i korte træk skiller vandene er:
 

  • Sundhedskartellet ønsker, at de enkelte organisationer selv har mulighed for at forhandle på en lang række vigtige områder, bl.a. generelle lønstigninger. Det giver KTO’s nye model ikke mulighed for.

  • Sundhedskartellet ønsker et forhandlingssystem, hvor der er solidaritet mellem organisationerne i forhold til at sikre reallønnen, men samtidig plads til de enkelte organisationers forskelligheder. KTO’s model lægger op til, at den enkelte organisation på hvilket som helst tidspunkt kan forlade fællesskabet og dermed trække støtten til andre – måske svage organisationer – væk.
  • Sundhedskartellet ønsker, at omdrejningspunktet for forhandlingerne er den direkte konfrontation mellem lønmodtagere og arbejdsgiverne. I KTO’s model vil de interne afregningsmekanismer betyde, at det er lønmodtagernes kamp mod hinanden, der bliver afgørende for at nå et resultat.


.[1] Dansk Socialrådgiverforening (DS) har besluttet at forblive i KTO, og i konsekvens heraf har DS meddelt at de forlader Sundhedskartellet.