Statsministeren har meldt klart og tydeligt ud: Regeringen vil nedsætte en lønkommission. Anne Lise Madsen, næstformand i Sundhedskartellet, er tilfreds med udmeldingen.

Regeringen med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen lover nu at nedsætte en lønkommission. Hen over sommeren har der hersket forvirring om, hvorvidt regeringen har villet støtte en lønkommission. Men nu glæder Anne Lise Madsen, næstformand i Sundhedskartellet, sig over, at statsministeren har sendt et klart signal om, at kommissionen er på vej:

”Lønkommissionen er helt nødvendig for, at vi får ligeløn i Danmark,” slår Anne Lise Madsen fast og fortsætter:

”Næste skridt er, at kommissionen får et fokus, så den kan være med til at sikre en egentligt ligelønsreform. Det er helt afgørende, at lige løn for lige uddannelse, ligeløn mellem offentligt og privatansatte og ligeløn mellem mænd og kvinder bliver nogle af de centrale fokusområder for kommissionens arbejde, men selvfølgelig også at der følger de penge med til at skabe ligeløn på arbejdsmarkedet.”

Anne Lise Madsen er tilfreds med at det arbejde, organisationerne i Sundhedskartellet satte i gang for mere end et år siden, nu ser ud til at have båret frugt:

”Sundhedskartellet foreslog en ligelønskommission for godt et års tid siden, og organisationerne har siden lagt et stort arbejde i at gøre folketingspolitikerne opmærksomme på forslaget. Det arbejde – men også forårets massive strejke – er jeg overbevist om, har været med til at overbevise politikerne om, at der er brug for, at det skal undersøges i hvilken grad, der er uligeløn på det danske arbejdsmarked.”

Kontakt: Anne Lise Madsen tlf.: 22 30 29 50