”Vi står langt fra hinanden,” konstaterer Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, efter det første møde med arbejdsgiverne om OK 08. Sundhedskartellet vil ikke aflyse lønfesten og tager afstand fra arbejdsgivernes krav om længere arbejdsuge, større fleksibilitet og flere penge til lokal løn.
 
Fredag den 12. oktober var det første politiske møde om OK 08 mellem Sundhedskartellet og arbejdsgiverne fra henholdsvis Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
 
Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, konstaterer efter de to møder, at parterne står langt fra hinanden.
 
”Sundhedskartellet kræver en markant bedre løn. Vores medlemmer har afgørende betydning for patienternes sundhed og sikkerhed, og vores fag skal værdisættes klart bedre end i dag. Bedre løn er også nødvendigt for at få flere unge ind i faget og holde på de erfarne medarbejdere,” siger Connie Kruckow og kritiserer arbejdsgiverne for at ville holde sig inden for den meget snævre ramme, som sommerens økonomiaftale med regeringen har udstukket:
 
”Det er for uambitiøst. Derfor har jeg kraftigt opfordret arbejdsgiverne til, at de sætter alle kræfter ind på at sikre, at de nødvendige midler er til rådighed ved overenskomstbordet,” siger Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow.
 
Sundhedskartellets hovedkrav er en større lønstigning, end den de privatansatte fik ved forårets overenskomster. Kartellets langsigtede strategi er at skabe ligeløn mellem offentligt og privatansatte med samme uddannelseslængde. I dag halter de offentligt ansatte med mellemlang videregående uddannelse – eksempelvis sygeplejersker, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter – 26 pct. bagefter de privatansatte.
 
Connie Kruckow tager også afstand fra regionernes krav om, at sundhedspersonalet skal arbejde flere timer om ugen, og at medarbejderne kan blive pålagt at skulle arbejde et helt andet sted end på deres normale arbejdsplads.
 
”Det er ikke, hvad jeg forstår ved attraktive arbejdspladser!,” siger Connie Kruckow.
 
På andre områder er Sundhedskartellet mere optimistisk over for arbejdsgivernes krav. Det gælder blandt andet i forhold til ulempebetaling, pension, kompetenceudvikling og seniorpolitik. Her vurderer Connie Kruckow, at der vil være mulighed for hurtigt at nå til enighed. Hun understreger endvidere, at hendes klare ambition er at nå et forhandlingsresultat, som er så godt, at Sundhedskartellets medlemmer stemmer ja.
 
”Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer – ikke mindst den store mangel på arbejdskraft. Dertil kommer, at både befolkningen og Folketinget klart forventer et sundhedsvæsen i verdensklasse. Både arbejdsgiverne og Sundhedskartellet har en fælles interesse i at løse udfordringerne – og dermed i at nå et forhandlingsresultat,” siger Connie Kruckow.
 
Sundhedskartellets formand kan kontaktes via kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd, Erik Harr, på 40 34 83 37.
 
Sundhedskartellet har 118.000 medlemmer og består af følgende organisationer: Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Afspændingspædagoger, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Foreningen af Radiografer i Danmark, Jordemoderforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter.