Sundhedskartellet er tæt på en aftale med arbejdsgiverne om en ny lønmodel. Den vil medføre et grundlæggende brud med Ny løn, som medlemmerne kender i dag.
 
Sundhedskartellet er tæt på et gennembrud i forhandlingerne med arbejdsgiverne fra Amtsrådsforeningen og KL. Arbejdsgiverne har nemlig accepteret principperne i Sundhedskartellets lønmodel og lønskala, ligesom der lægges op til en aftale om, hvordan den lokale løndannelse skal være for Sundhedskartellets medlemmer.
 
”Ny løn har ikke fungeret for vores medlemmer. Derfor har det været et mål for os at opnå et resultat på de centrale rettigheder. Det vil være et godt resultat, hvis vi får vores egen lønmodel, vores egen lønskala og får sikret reallønsudvikling for alle vores medlemmer i basisstillinger,” siger Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow.
 
Centrale rettigheder
En aftale indebærer, at Sundhedskartellets medlemmer får deres egen lønskala med otte løntrin. Selvom der først senere i forhandlingerne vil blive taget endeligt stilling til kronebeløbene på de enkelte trin, er planen, at Sundhedskartellets faggrupper er garanteret følgende muligheder:
 
  • Køkkenassistenter, fodterapeuter og laboranter vil blive indplaceret på trin 1. Der vil være det ene centralt aftalte trin og herefter tre trin, der beror på lokal aftale (trin 2, 3 og 4)
  • Afspændingspædagoger, tandplejere, farmakonomer og økonomaer vil blive indplaceret på trin 4. Der vil være det ene centralt aftalte trin og herefter tre trin, der beror på lokal aftale (trin 5, 6 og 7)
  • Sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og jordemødre vil blive indplaceret på trin 4. Efter otte/fire års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen på henholdsvis Amtsrådsforeningens og KL´s område rykkes der op på trin 6. Udover de to centralt aftalte trin vil der være to trin, der beror på lokal aftale (trin 7 og 8).
Nye lokale muligheder
Det afgørende ved den kommende aftale er desuden, at arbejdsgiverne er villige til at indgå en rammeaftale for den lokale løndannelse, der kun gælder for Sundhedskartellets medlemmer. Dermed vil Sundhedskartellets aftale gøre op med Ny løn, som det kendes i dag. Sundhedskartellets medlemmer vil med den nye aftale kunne opnå lokale lønforbedringer ud fra de fire funktionsområder, som Sundhedskartellet har udpeget: Kerneområdet for de enkelte faggrupper samt det udviklingsmæssige, det pædagogiske og det ledelsesmæssige funktionsområde. Dertil kommer personalepolitiske hensyn.
 
”De lokale muligheder skal underbygge fagene, fagenes udvikling, arbejdsformen i sundhedssektoren, kvaliteten af sundhedstilbudene og personalepolitikken, og dermed give en langt mere retfærdig aflønning for vores medlemmer end Ny løn har gjort,” siger Connie Kruckow.
 
”Det afgørende er, at vores aftale hviler på et kollektivt fundament og samtidig indeholder nogle individuelle muligheder. Aftalen bygger desuden på nogle grundlæggende værdier som forudsigelighed, enkelhed og gennemskuelighed, som er vigtige for både vores medlemmer og arbejdsgiverne,” siger Connie Kruckow.
 
Ifølge den aftale der nu ligger på tegnebrættet, vil det efter arbejdsgivernes ønske være muligt at få tillæg til de centralt aftalte løntrin. Sundhedskartellet ønsker, der skal være centralt fastsatte minimumstillæg, og denne sag er endnu ikke afklaret med arbejdsgiverne.
 
Krav om udmøntningsgaranti
Sundhedskartellet og arbejdsgiverne har endnu et par knaster at udrydde, før der er fuld enighed. Sundhedskartellet har måttet acceptere arbejdsgivernes krav om budgetsikkerhed og forlodsfinansiering, som er størrelsen af den sum penge, der på forhånd afsættes til lokal løn. Størrelsen på forlodsfinansieringen er endnu uafklaret. Sundhedskartellet kræver i den forbindelse, at der er en udmøntningsgaranti på 100 pct., så de midler der afsættes til lokal løn også udmøntes til Sundhedskartellets grupper og ikke går til nogle af KTO-grupperne i stedet.
 
”Sundhedskartellet forudsætter, at vi får en udmøntningsgaranti for både medlemmer i basisstillinger og ledere. Det er et både rimeligt og naturligt krav, at vi skal have sikkerhed for, at det er Sundhedskartellets egne medlemmer, der får de penge, der er afsat til dem,” siger Connie Kruckow.