Sundhedskartellet har efter knap 14 dages konflikt stadig de samme overenskomstkrav: 15 pct. mere i løn og en ligelønskommission.
 
I dagens presse fremgår det, at FOA måske er villig til at slække på overenskomstkravene og fravige kravet om 15 pct. i lønstigning, hvis der nedsættes en ligelønskommission med penge til lønforbedringer.
 
I modsætning til FOA er Sundhedskartellet ikke villig til at ændre sine krav til overenskomsten. Tværtimod sender Connie Kruckow bolden videre til både arbejdsgiverne og Folketinget og opfordrer dem til at komme på banen i forhold til at få løst konflikten:

”Jeg er løbende i kontakt med en masse journalister om konflikten. Men arbejdsgiverne har desværre ikke ringet. De bliver nødt til at flytte sig og komme med et bud på, hvordan de vil løse konflikten. Det skylder de ikke bare Sundhedskartellets medlemmer, men i højeste grad de borgere og patienter, som konflikten går ud over,” siger Connie Kruckow. Hun henviser til, at der alene på sygehusene nu er aflyst 99.720 operationer, ambulante besøg og planlagte indlæggelser som følge af konflikten.

Connie Kruckow sender også en kraftig opfordring til Folketinget om at komme ud af busken.

 
”Sundhedskartellets medlemmer har et markant uligelønsproblem. Derfor skal Folketinget skabe rammerne for, at vi kan få lønstigninger på 15 procent. Det er nødvendigt, for at vi kan indsnævre lønforskellen til de privatansatte på samme uddannelsesniveau. Folketinget skal også beslutte sig for, at der skal nedsættes en ligelønskommission. Ligelønsproblemerne er så store, at arbejdsmarkedets parter ikke selv har mulighed for at løse dem ved forhandlingsbordet. Uligeløn er et samfundsproblem, og derfor er det også en samfundsopgave at løse problemerne,” siger Connie Kruckow.