SUNDHEDSKARTELLET
PRESSEMEDDELELSE
28. februar 2005
Sundhedskartellet: Skræddersyet overenskomstresultat
Et enigt Sundhedskartel har mandag den 28. februar 2005 opnået et skræddersyet overenskomstresultat med de (amts)kommunale arbejdsgivere og H:S. Overenskomsten, der er gældende for tre år, indeholder markant gode resultater.
 • Reallønsudvikling for gruppen af medarbejdere i basisstillinger i løbet af overenskomstperioden.
 • En helt ny lønmodel og lønskala, der udelukkende gælder for Sundhedskartellets medlemmer. Den indebærer:
  • Et opgør med Ny løn, da det lokalt er muligt at aftale løn efter fire aftalte funktionsområder.
  • Markant kortere forløb fra start- til slutløn
  • Alle tillæg er på minimum 6000 kr.
  • Garanti for, at de midler Sundhedskartellet har afsat til lokale forhandlinger udmøntes 100 pct.
 • En reallønsudvikling af lederne samt et løft af de lavest indplacerede ledergrupper
 • Et éngangstillæg for 2005 på 3.800 kr. til alle medlemmer
 • Forbedringer på arbejdstids- og arbejdsmiljøområdet
 • Forbedringer på pensionsområdet
 • Styrkelse af familie- og ligestillingsområdet
 • Tryghedsaftale i forbindelse med Kommunalreformen
Det er et meget tilfredsstillende resultat for Sundhedskartellet, der for 1 ½ år siden brød med KTO, og som selv udformede den lønmodel, der nu er indgået aftale om.
”Som de eneste på det offentlige arbejdsmarked har vi skabt et reelt alternativ til Ny løn. Vi har opsagt rammeaftalen om Ny løn og har i stedet aftalt vores egen lønskala og en lønmodel, der afspejler medlemmernes arbejdsforhold og faglighed. Vi har nu taget det første skridt på vejen til en udligning af det lønspænd, der er mellem Sundhedskartellets medlemmer og privatansatte med samme uddannelseslængde. Det var vores mål ved forhandlingerne,” siger Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow og tilføjer:
”Vi har været nytænkende, og har med resultatet vist, at Sundhedskartellet er et stærkt forhandlingsfællesskab. Det var rigtigt at forlade KTO. Der har været en rød tråd i vores forhandlinger, som er foregået tæt på medlemmerne. Samtidig vil jeg godt rose arbejdsgiverne for at have haft modet til at indgå aftalen om lønmodellen med os. I efteråret varslede de en vedligeholdelsesoverenskomst, men de har været villige til nytænkning,” siger Connie Kruckow.
Den samlede økonomiske ramme er på ca. 10 pct., og der har Sundhedskartellet lagt hovedvægten på lønforbedringer, især for medlemmerne i basisstillinger.
Læs hele pressemeddelelsen i word-dokumentet.