Sundhedskartellet og KL har indgået deres 3. delforlig. Delforliget indeholder en aftale om trivsel og sundhed samt aftaler om udviklingsmæssige aktiviteter og tryghed.
 
Trivsel og sundhed
Lokalt skal der aftales retningslinjer for at fremme sundhed og trivsel. Sundhedsfremmeindsatsen kan fx indeholde tilbud om massage, fysioterapi, motion, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbredsvurdering og zoneterapi.
 
Aftalen sikrer, at ledelsen fremover skal redegøre for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde, når kommunens budget behandles i MED-udvalget eller SU.
 
MED- og SU-systemerne skal fremover gøre en særlig indsats i forhold til at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Desuden skal der aftales retningslinjer for arbejdspladsens indsats i relation til forekomsten af vold, mobning og chikane i forbindelse med arbejdet.
 
Udviklingsmæssige aktiviteter og tryghed
Parterne har aftalt at fortsætte indsatsen for at styrke rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft gennem en række udviklingsmæssige aktiviteter.
 
I øvrigt er det med den indgåede aftale om tryghed sikret, at kommuner, som overvejer at indføre kontrolforanstaltninger, først kan gøre det efter en varslingsperiode på 6 uger.
 
 
Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, udtaler
”Sundhedskartellet og KL viderefører med delforliget vores fælles fokus på rekruttering og fastholdelse. Vi sætter fokus på den forebyggende indsats i forhold til medlemmernes sundhed og arbejdsmiljø. En del af arbejdet skal foregå i MED-udvalgene – og derfor har vi lagt vægt på, at der udarbejdes vejledninger og inspirationsmateriale i forbindelse med aftalerne.”
 
Læs detaljerne