Sundhedskartellet har i dag den 5. februar 2008 forhandlet kompetenceudvikling, seniorordninger, barsel og ret til barns første sygedag med KL. Der er taget forbehold for enighed om det samlede resultat.

Der er indgået delforlig om kompetenceudvikling, barselsorlov og seniorinitiativer.

Alle medarbejdere får blandt andet ret til en medarbejdersamtale om kompetenceudvikling, som der er skabt nye muligheder for. Parterne er enige om, at de muligheder, der er i delforliget for kompetenceudvikling, ligger ud over de muligheder, der eksisterer i dag.

Med hensyn til barselsorlov er der øremærket fire uger mere til faderen og to uger mere til moderen. Det styrker ligestillingen i forbindelse med forældrenes samlede barselsorlov.

Endelig er indgået en aftale om forbedringer for seniorerne. Alle medarbejdere får ret til seniordage, når de fylder 60 år. En medarbejder har ret til to dage som 60-årig, tre dage som 61-årig og fire dage fra og med det år, hvor medarbejderen fylder 62 år. Medarbejderen har ret til at konvertere sine seniordage til bonus eller pension.

Aftalen på seniorområdet indebærer desuden, at der i hver kommune etableres en bestyrelse, hvor parterne råder over en pulje, der skal bidrage til at fastholde seniorer. Der afsættes 29,5 mio. kr. hvert år i perioden 2009-2011 for kommunerne under et. Seniorinitiativerne supplerer den seniorpolitik, der allerede er gældende i kommunerne og finansieres med midler fra trepartsaftalen samt de nuværende overenskomstmidler.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, siger:

”Sundhedskartellet og KL er enige om, at rekruttering og fastholdelse er den helt store udfordring for sundhedsvæsenet i de kommende år. Derfor er det positivt, at delforliget om kompetenceudvikling, forlænget barsel og seniorpolitik peger i den retning. På seniorområdet har det været afgørende for Sundhedskartellet, at medlemmerne har retten til selv at vælge mellem frihed, pension eller bonus.”

Blandt elementerne i delforliget kan nævnes:

 • Ret til en MUS-samtale
  Alle ansatte har fremover ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale. Det er også aftalt, at MUS-samtalerne skal evalueres af MED-udvalget.
 • Flere midler til kompetenceudvikling
  Sundhedskartellet og KL har aftalt, at midlerne fra trepartsaftalen til kompetenceudvikling skal bruges til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, der supplerer den aktivitet, der i forvejen finder sted i regionerne. Samlet set er der med FTF-K tale om 149 mio. kr. til fordeling mellem kommuner.

  I hver kommune etableres der en bestyrelse, hvor Sundhedskartellet sammen med FTF-K og arbejdsgiverne efter ansøgning uddeler midler til efter- og videreuddannelsesforløb.

 • Øremærkning af 6 ugers barselsorlov til mænd.
  Barselsaftalen ændres, så der efter barnets uge 14 reserveres 6 uger med løn til faren, 6 uger med løn til moren og 6 uger med løn til deling.

  Dette indebærer, at en mor får mulighed for at afholde 6+6=12 ugers orlov med løn. Det er 2 uger mere end i dag. En far får mulighed for at afholde 6+6 ugers orlov med løn. Det er det samme antal, som han har ret til i dag, hvis han bruger alle 10 uger, som er til deling. De reserverede uger til faren falder bort, hvis de ikke afholdes. Hensigten er at tilskynde til, at flere fædre afholder barselsorlov. Par, hvor begge er omfattet af aftalen, får ret til 6+6+6=18 ugers orlov med løn, hvilket er en forbedring på 6 uger.

 • Flere seniorinitiativer
  Alle medarbejdere får ret til seniordage, når de fylder 60 år. I perioden 2009-2011 indføres en ordning, der giver den enkelte seniormedarbejder ret til:

  – 2 seniordage i det år, hvor medarbejderen fylder 60 år
  – 3 dage i det år, hvor medarbejderen fylder 61 år
  – 4 dage fra det år, hvor medarbejderen fylder 62 år

  Den enkelte medarbejder har ret til selv at bestemme, om retten til seniordage ønskes konverteret til enten bonus eller pension.

Se detaljerne i delforliget (protokollat)
Se plancher om forliget