Sundhedskartellet og Danske Regioner har indgået deres 3. delforlig. Delforliget indeholder en aftale om seniorinitiativer, trivsel og sundhed og en hensigtserklæring om indflydelse på egne opgaver samt natarbejde.
 
Seniorbonus
Der udbetales seniorbonus til alle, året efter de fylder 60 år. Den udbetales én gang årligt i januar måned, og bonusen stiger med alderen.
 
Delforliget indebærer, at alle ansatte i kalenderåret efter det år,
  • de fylder 60 år, har ret til en bonus på 2,0 %, som kan konverteres til 2 seniordage og bonus på 1,2 %
  • de fylder 61 år, har ret til en bonus på 2,3 %, som kan konverteres til 3 seniordage og bonus på 1,1 %
  • de fylder 62 år eller derover, har ret til en bonus på 2,7 %, som kan konverteres til 4 seniordage og bonus på 1,1 %.
Medlemmet kan også veksle den sidste del af bonusen til enten pension eller kompetenceudvikling.

Vælger medarbejderen at konvertere hele sin bonus til pension, stiger bonusprocenten med 0,1 %. Seniorrettighederne finansieres af midlerne fra trepartsaftalerne. Da disse midler er tidsbegrænset, sker sidste udbetaling i januar 2011.

Trivsel og sundhed
Lokalt skal der aftales retningslinier for at fremme sundhed og trivsel. Sundhedsfremmeindsatsen kan fx indeholde tilbud om massage, fysioterapi, motion, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbredsvurdering og zoneterapi.

Ledelsen skal fremover redegøre for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde, når regionens budget behandles i MED-udvalget.

For at fremme sundhed og trivslen på de regionale arbejdspladser er Sundhedskartellet og Danske Regioner enige om, at det er afgørende, at medarbejderne har indflydelse på egne opgaver, og at man søger at begrænse forekomsten af natarbejde.

Parterne er enige om, at fortsætte indsatsen for at styrke rekruttering og fastholdelse af den fornødne arbejdskraft gennem en række udviklingsmæssige aktiviteter.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, udtaler:
”Sundhedskartellet og Danske Regioner viderefører med delforliget vores fælles fokus på rekruttering og fastholdelse. Vi har indgået en aftale, som kan være med til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet lidt længere. Nu er det op til de lokale parter at supplere i det omfang, det er nødvendigt,” siger hun og tilføjer:

”Der sendes nu et klart signal til de lokale arbejdsgivere om, at vores medlemmers indflydelse på egne opgaver skal styrkes samt at forekomsten af natarbejde skal minimeres.”

Delforliget er betinget af, at der indgås en samlet aftale.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til DSR’s kommunikationschef Erik Harr på 40 34 83 37.

Læs evt. deltaljerne: