Sundhedskartellet forhandlingsberettigede organisationer er i dag den 7. marts blevet indkaldt til møde i Forligsinstitutionen tirsdag den 11. marts.