Forligskvinden har opgivet at skabe forlig mellem Sundhedskartellet og arbejdsgiverne i kommuner og regioner. Konflikten er en realitet fra den 16. april.
 
Forhandlingerne i Forligsinstitutionen sluttede fredag aften, hvor det stod klart, at der ikke kunne skabes en ny overenskomst. Arbejdsgiverne i kommuner og regioner ville ikke imødekomme Sundhedskartellets krav om en lønstigning over de næste tre år på 15 pct. Forligskvinden har opgivet at mægle videre. Konflikten er en realitet den 16. april.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, mener, at konflikten var uundgåelig, da arbejdsgiverne ikke ville imødekomme Sundhedskartellets krav.

”Vi vil have ligeløn i forhold til privatansatte på samme uddannelsesniveau, og derfor skal vi have en lønstigning på 15 pct. denne gang. Den manglende ligeløn for vores medlemmer er et samfundsproblem og vil indebære, at det fremover bliver langt sværere at rekruttere nye og fastholde erfarne medarbejdere,” siger Connie Kruckow, der samtidig opfordrer Folketinget til at nedsætte en ligelønskommission.

Konflikten træder i kraft ved døgnets begyndelse onsdag den 16. april og gælder for ansatte i regioner og kommuner og omfatter Sundhedskartellets 11 medlemsorganisationer. En række af Sundhedskartellets medlemmer arbejder i nødberedskab.

”Vores kredse og tillidsrepræsentanter har i de seneste uger forhandlet nødberedskaber over hele landet, så borgere med akutte livstruende sygdomme ikke blive ramt af strejken. Naturligvis ikke. Vi har intet ønske om at tage patienterne som gidsler.”

”Til gengæld vil arbejdsgiverne blive ramt hårdt på pengepungen. Ikke mindst på grund af den stramme behandlingsgaranti, så flere nu vil blive behandlet på privathospitaler. De penge kunne med fordel have været brugt på vores lønninger.”

Sundhedskartellets medlemsorganisationer er forberedte til konflikt. Allerede nu er der planlagt demonstration på Christiansborg Slotsplads den 17. april kl. 13.

”Ved demonstrationen vil vi tale med tydelig stemme til politikerne. Vores krav er klare: Vi vil have ligeløn. Det handler om vilje. Vi har den. Spørgsmålet er om et flertal i Folketinget vil ligelønnen,” siger Connie Kruckow.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til kommunikationschef Erik Harr på 40 34 83 37