Sundhedskartellet har indgået en historisk overenskomst med Danske Regioner, der med 13,3 procent over de næste tre år sprænger den økonomiske ramme. Parterne har også indgået en aftale om vikarmidlerne, og Danske Regioner vil nu opfordre regeringen til, at der bliver nedsat en lønkommission. ”Et vigtigt skridt på vej mod ligeløn,” siger en tilfreds Connie Kruckow.

Med en ramme på 13,3 procent tager Sundhedskartellet et vigtigt skridt på vej mod ligeløn. Sundhedskartellets medlemmer har været i konflikt i mere end 8 uger, og det har givet pote, konstaterer Sundhedskartellets formand Connie Kruckow:

”Sundhedskartellets medlemmer har været ude i en historisk lang og hård konflikt. Det har været helt afgørende for, at det er lykkedes os at sprænge rammen og indgå en aftale med Danske Regioner, der giver mine medlemmer 13,3 procent over de næste tre år. Jeg er tilfreds med aftalen, som viser, at det kan betale sig at strejke,” siger Connie Kruckow.

Den nye overenskomst betyder, at det enkelte medlem får mere i løn. Men konflikten har også handlet om nogle meget større ting, påpeger Connie Kruckow.

”Vi har kæmpet for lige løn for lige uddannelse og for ligeløn mellem mænd og kvinder. Vi har også kæmpet for, at Danmark fremover skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Jeg er overbevist om, at vi har haft så stor opbakning i befolkningen, fordi vi har rejst de store samfundspolitiske spørgsmål,” siger Connie Kruckow, der kalder det en sejr, at det er lykkedes for Sundhedskartellet at sætte både ligeløn og sundhedsvæsenet så højt på den politiske dagsorden.

Det er ikke mere end to dage siden, at statsministeren sagde, at det må være muligt at indgå en overenskomst på sundhedsområdet inden for samme ramme som størstedelen af det offentlige arbejdsmarked selv har forhandlet på plads. Også i det lys er Sundhedskartellets formand tilfreds med resultatet:

”Sundhedskartellet har været under et massivt pres. Ikke kun fra arbejdsgiverne, men også fra regeringen og Folketinget, andre faglige organisationer, politiske kommentatorer og arbejdsmarkedsforskere, der gang på gang har dømt os ude. Men vi har haft is i maven, og det har givet resultater,” konstaterer Connie Kruckow, der kvitterer for, at arbejdsgiverne har udvist det nødvendige politiske lederskab til at sprænge rammen.

”Vi satte fra begyndelsen en høj overligger ved at gå efter 15 procent og en Ligelønskommission. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at overenskomsten tog et endnu større skridt mod ligeløn, men jeg er tilfreds med det, vi har opnået. Vi er kommet så langt, som det overhovedet er muligt inden for den danske aftalemodel, som den ser ud i dag,” siger Connie Kruckow.

Den aktuelle konflikt suspenderes den 15. juni ved døgnets begyndelse. Resultatet af en urafstemning blandt medlemmerne forventes at foreligge den 25. juni kl. 14.

Læs de endelige forlig:

Plancher vedr. forlig