Sundhedskartellet har indgået forlig med KL. Rammen på 12,8 procent er sprængt. Og de strejkende genoptager arbejdet igen ved døgnets begyndelse den 15. juni.

Sundhedskartellet har sprængt rammen og indgået forlig med KL.

”Vi har lavet et godt resultat, hvor vi har sprængt rammen og sikret vores medlemmer en ramme på 13,3 procent,” udtaler Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet.

Forliget betyder, at de strejkende i Sundhedskartellet vender tilbage til arbejdet ved døgnets begyndelse den 15. juni.

Læs det endelige forlig med KL (protokollat)