Sundhedskartellet har genoptaget forhandlingerne med Danske Regioner. Målet er at kanalisere nogle af vikarmidlerne over til regionernes fastansatte medarbejdere. Konkret har Connie Kruckow foreslået Bent Hansen, at Sundhedskartellet indgår en enslydende aftale med hver af de 5 regioner. På den måde undgår Danske Regioner at skulle bede om finansministerens godkendelse.

I onsdags ringede Sundhedskartellets formand Connie Kruckow til Danske Regioners formand Bent Hansen. Hun foreslog ham at genoptage overenskomstforhandlingerne, så konflikten på sundhedsområdet, der nu kører på 7. uge, kan finde en afslutning. Sundhedskartellets forslag går i hovedtræk ud på, at Sundhedskartellet indgår en enslydende aftale om vikarmidlerne med hver af de 5 regioner, forklarer Connie Kruckow:

”Til sammen bruger de fem regioner op mod en milliard kroner på eksterne vikarbureauer hvert år. De penge kan regionerne bruge meget bedre på deres egne medarbejdere. Derfor har jeg foreslået Bent Hansen, at Sundhedskartellet indgår en aftale om vikarmidlerne med hver af de 5 regioner,” siger Sundhedskartellets formand.

Connie Kruckow forklarer, at der findes to kasser med lønkroner: En med den centrale ramme, som ifølge Danske Regioner ligger i omegnen af 12,8 procent. En anden med de lokale vikarmidler, som kan sikre, at Sundhedskartellets medlemmer kommer op på 15 procent. Formanden for Danske Regioner har tidligere udtalt, at regionerne hvert år bruger ”en flad milliard” på vikarkontoen. Så pengene er i systemet, men de kan bruges meget bedre end i dag, fastslår Connie Kruckow.

”I dag er der mange deltidsansatte i regionerne, som supplerer deres indtægt med timer i et eksternt vikarbureau, fordi det både giver frihed og højere timeløn til den enkelte. Det kan regionerne sagtens matche, hvis de bruger nogle af vikarpengene på deres fastansatte medarbejdere. På den måde vil Sundhedskartellets medlemmer lægge flere arbejdstimer i det offentlige sundhedsvæsen, og dermed kan vikarpengene bruges til at løse det kæmpe problem med rekruttering og fastholdelse, som alle fem regioner har,” siger Connie Kruckow.

Aftalerne skal forpligte de 5 regioner, og den skal være et så godt tilbud, at det bliver lige så attraktivt for den enkelte medarbejder som at arbejde i et eksternt vikarbureau, fastslår Connie Kruckow. Samtidig skal de 5 aftaler sikre, at det bliver mere attraktivt for de fuldtidsansatte at arbejde i det offentlige sundhedsvæsen.

Ifølge Connie Kruckow vil en aftale mellem Sundhedskartellet og de 5 regioner slå flere fluer med ét smæk. Danske Regioner slipper uden om det jerngreb, finansministeren holder dem i. Regionerne får frigjort penge til deres fastansatte medarbejdere. Og patienterne får større kvalitet og bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene.

”Jeg ser frem til at drøfte forslaget med Danske Regioners formand. Jeg har svært ved at tro, at Danske Regioner kan sige nej. Konflikten i sundhedsvæsenet har vist, at det i bund og grund er regionernes egen overlevelse, der er på spil. Regionernes allervigtigste opgave er at skabe et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Den kan de kun gøre, hvis de har nok sundhedsprofessionelle. Og det kræver igen, at der bliver skabt ligeløn,” siger Connie Kruckow.

Hun peger på, at Sundhedskartellets medlemmer i dag har et lønefterslæb på 27 procent. Det er en af de væsentligste forklaringer på, at der mangler sygeplejersker, bioanalytikere osv.

Der er aftalt politisk møde mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet mandag den 2. juni.