Sundhedskartellets brev til Folketingets politikere er en gentagelse af det budskab Sundhedskartellet har fremført gennem et år: Nemlig at Folketinget har et medansvar for at skabe ligeløn.  

Torsdag deltog 40.000 sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og øvrige faggrupper i Sundhedskartellet i en ligelønsdemonstration på Christiansborg Slotsplads. Samme dag modtog alle 179 medlemmer af Folketinget et brev fra Sundhedskartellets formand Connie Kruckow, hvor hun slår fast, at Folketinget skal gøre to ting: Skabe rammerne for, at Sundhedskartellets medlemmer kan få en lønstigning på 15 procent over de næste tre år, og nedsætte en Ligelønskommission.

Nogle Folketingsmedlemmer har valgt at tolke brevet som en opfordring til at gribe ind i konflikten. Connie Kruckow fastslår, at brevet blot gentager det budskab, Sundhedskartellet har fremført gennem mere end et år, nemlig at Folketinget har et medansvar for at skabe ligeløn:

”Sundhedskartellets grupper har et lønefterslæb på 27 procent i forhold til privatansatte på samme uddannelsesniveau. Den uligeløn er det største ligestillingsproblem, det danske samfund har i dag. Samfundsproblemer kræver samfundsløsninger. Derfor er det nødvendigt, at Folketinget kommer på banen. Arbejdsmarkedets parter har ingen mulighed for at skabe ligeløn ved forhandlingsbordet alene. Det er finansministeren – og dermed Folketingets flertal – der skal øge bevillingerne til regionerne og kommunerne, så skal vi nok forhandle en endelig aftale på plads. Det har Sundhedskartellet sagt gennem meget lang tid, og det har vi nu gentaget over for alle medlemmer af Folketinget,” siger Connie Kruckow.

Sundhedskartellets formand fastslår, at der er behov for at nytænke den danske aftalemodel, fordi den ikke i sin nuværende form er i stand at skabe ligeløn.

”Aftalemodellen skal op i version 2.0,” siger Connie Kruckow.

Læs Connie Kruckows brev til folketingsmedlemmerne her.