Det lykkedes ikke Sundhedskartellet og Danske Regioner at nå til enighed på dagens afgørende møde om en løsning af konflikten. Danske Regioner stod stejlt på deres krav og var ikke villige til at bruge dele af vikarmillionerne på varige løsninger for deres egne fastansatte medarbejdere. ”Regionerne underminerer det offentlige sundhedsvæsen,” lyder det fra Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow.

Danske Regioner var ikke modtagelige over for Sundhedskartellets udspil om en løsning på konflikten. Sundhedskartellet præsenterede ellers på mandagens afgørende møde et nyt udspil om en løsning på konflikten. Udspillet indeholdt forskellige konkrete forslag til, hvordan dele af de mange vikarmillioner kan bruges på regionernes fastansatte medarbejdere. Men Danske Regioner var ikke villige til at bevæge sig.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, konstaterer, at arbejdsgiverne tænker alt for snæversynet og kortsigtet.

”Vi har ved konfliktens begyndelse stillet et rimeligt lønkrav for at skabe mere ligeløn. Vi har gentagne gange fremlagt konkrete løsningsforslag, som tager højde for arbejdsgivernes synspunkter, og som kan vikle Danske Regioner ud af finansministerens jerngreb. Lige meget hjælper det. Regionerne står stejlt og vil ikke indgå en aftale, som mine medlemmer kan stemme ja til. De vil ikke være med til at skabe ligeløn. Det er ikke ansvarligt, når man som arbejdsgiver står midt i en så alvorlig rekrutterings- og fastholdelseskrise,” siger Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow.

Hun forudser, at det fremover vil blive langt sværere at fastholde de erfarne og rekruttere nye medarbejdere til det offentlige sundhedsvæsen:

”Regionerne svigter ikke blot deres egne medarbejdere, men også det offentlige sundhedsvæsen, som mangler sundhedsprofessionelle. Regionernes nej til en aftale er dermed også et ja til, at det private sundhedsvæsen nu bliver favoriseret. Det kommer til at gå alvorligt ud over de mange patienter, der har krav på et offentligt sundhedsvæsen i verdensklasse,” siger Connie Kruckow.

Konflikten i sundhedsvæsenet har nu varet i næsten 7 uger. Mere end 312.000 operationer og behandlinger er aflyst, og eksperter har fastslået, at det vil tage mindst et år at bringe sundhedsvæsenet tilbage i en normaltilstand. Med mindre regionerne indgår en aftale med Sundhedskartellet, bliver det en næsten umulig opgave at løse, forudser Connie Kruckow.