Sundhedskartellets medlemmer fortsætter strejken. Det står klart efter, at forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner brød sammen mandag. Årsagen var, at regionerne kun havde 10 mio. kr. ekstra med i forhold til forhandlingerne sidst.

Mandag brød forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner sammen. Det skete efter få timers forhandlinger.

”Sammenbruddet er meget ærgerligt. Arbejdsgiverne har ikke præsenteret os for et tilbud, som vi kan anbefale vores medlemmer at stemme ja til,” udtaler Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet.

Sundhedskartellet blev præsenteret for et aftaleudkast, som tilgodeser flere af Sundhedskartellets grupper, indeholder 10 mio. kr. mere end sidst og indebærer en ramme på 13 pct. over tre år. Derudover et forslag om, at de privatansatte vikarer fremover kan vælge at arbejde i regionernes eget vikarbureau. Dette forslag var en kopi af forrige uges udspil fra Danske Regioner og indeholdt kun penge til de medarbejdere, som arbejder mere end 37 timer.

”Jeg er målløs, for der var ikke meget nyt under solen i Danske Regioners udspil. Jeg har sagt, at jeg er villig til at slække lidt på kravet om de 15 pct., hvis jeg samlet set kan opnå et resultat, som medlemmerne kan stemme ja til. Men når regionernes udspil kun er på 13 pct., er det nødvendigt, at en del af vikarpengene bruges til varige lønstigninger for de fastansatte medarbejdere i regionerne. Og at få mere i løn for at arbejde mere er ikke at skabe ligeløn,” siger Connie Kruckow.

Det offentlige sundhedsvæsen er taberen
Connie Kruckow mener, at det offentlige sundhedsvæsen vil blive taberen i sidste ende.

Derfor opfordrer hun nu regeringen og Folketinget til at se sandheden i øjnene:

”Hvis regeringen og Folketinget vil have et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen til fordel for alle landets borgere, er det nødvendigt at satse på sundhedsvæsenets egne medarbejdere. Jeg vil opfordre Folketinget til for det første at skabe de økonomiske rammer for, at Danske Regioner og Sundhedskartellet kan forhandle et resultat et på plads. Og for det andet at nedsætte en ligelønskommission, der kan komme med anbefalinger til at løse det historiske ligelønsproblem,” siger Connie Kruckow.