Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag offentliggjort, hvem der får del i puljen på 100 mio. kr. til forsøg med sundhedscentre.

Indholdet i forsøgene ligger meget langt hen ad vejen i tråd med de holdninger til sundhedscentre, som Sundhedskartellet har fremført de seneste år, konstaterer Connie Kruckow, formand for DSR og Sundhedskartellet:
 
”Det er rigtig godt for folkesundheden, at stort set alle forsøgene sætter fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Det er et af de steder, hvor vores sundhedsvæsen halter i dag, så det er vigtigt, at vi nu får nogle erfaringer, som kommunerne kan trække på – både når det handler om den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.”
 
Hun fortsætter:
 
”Man kunne have frygtet, at sundhedscentre ville udvikle sig til minihospitaler med discounttilbud. Men med de forsøg, der er udvalgt, sender sundhedsministeren et meget klart signal til kommunerne om, at sundhedscentre kun i sjældne tilfælde skal have sengepladser.”
 
Connie Kruckow advarer mod at tro, at forsøgspuljen på 100 mio. kr. giver et tilstrækkeligt løft til sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen:
 
”Forsøgspuljen er et skridt på vejen. Men vi har brug for en meget mere målrettet indsats, når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse. Helt konkret bør Folketinget vedtage en national handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse, så vi får prioriteret nogle indsatsområder og afsat nogle øremærkede penge. Ellers kommer området til at sejle.”
 
Læs mere om de projekter, der får del i forsøgspuljen, her.
 
Læs Sundhedskartellets publikationer om sundhedscentre.