Sundhedskartellet har sammen med KTO indgået et protokollat med KL, hvor man er enige om løn- og aftalevilkårene for de medarbejdere, der i forbindelse med opgave- og strukturreformen bliver overført fra amterne og H:S til kommunerne. Endvidere har parterne indgået en aftale om løngaranti.
 
Dette indebærer i hovedtræk, at de overførte ansatte fra overførselstidspunktet pr. 1. januar 2007 vil blive omfattet af de kommunale overenskomster og aftaler. De overførte ansatte vil dog bevare løn, pension og særvilkår i henhold til de amtslige overenskomster i resten af overenskomstperioden, dvs. frem til 1.04.2008. Herefter vil de ansatte overgå fuldt ud til de kommunale overenskomster og aftaler, herunder også lønmæssigt, ligesom de amtslige særvilkår vil bortfalde.
 
De overførte ansatte kan i perioden frem til 1.04.2008 vælge sig fuldt ud over på de kommunale overenskomster og aftaler, herunder kommunal aflønning, mod at give afkald på eventuelle amtslige særvilkår. Tjenestemændene vil dog bevare de amtslige særvilkår. Ansættelsesmyndigheden skal orientere den lokale tillidsrepræsentant om et sådan valg. Valget er først bindende 10 arbejdsdage efter denne orientering. Hermed er der givet den ansatte en fortrydelsesfrist.
 
Den aftalte løngaranti sikrer den ansatte mod lønændringer, som kan begrundes i opgave- og strukturreformen. Dette indebærer, at man som minimum bevarer sin nettoløn i hele overenskomstperioden, samt har en ret til fastfrysning af sin løn i tilfælde af overgang til lavere klassificeret stilling. Tilsvarende vil man ved en væsentlig stillingsændring begrundet i opgave- og strukturreformen, som medfører lavere løn, alene kunne gennemføre dette gennem en forholdsmæssig aftrapningsordning over 3 år, regnet fra 1. april 2008.
 
Aftalekomplekset ændrer ikke ved de i øvrigt gældende regler for varsling og gennemførelse af lønændringer.
 
På Sundhedskartellets forhandlingsområde forventes det, at omkring 1.000 medlemmer bliver overført fra amtslig/H:S ansættelse til kommunal ansættelse i forbindelse med opgave- og strukturreformen pr. 1. januar 2007. Dette vil fortrinsvist være inden for forebyggelses- og genoptræningsområdet.
 
Selvejende institutioner
Parterne er enige om, at aftalen også omfatter medarbejdere ved selvejende institutioner, som pr. 1. januar 2007 indgår driftsoverenskomst med en kommune, og hvor de ansattes løn- og ansættelsesvilkår er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn.
 
Bornholms Regionskommune
Aftalen omfatter også medarbejdere ved Bornholms Regionskommune, som p.t. er omfattet af amtslige overenskomster og aftaler, og som bliver overført til en kommune eller ikke bliver overført til en region.
 
Den videre proces
Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg såvel som KTO’s Forhandlingsudvalg har sagt god for aftaleresultatet, og det er nu blevet forelagt Kommunernes Løn- og Personaleudvalg samt Kommunernes Lønningsnævn til endelig godkendelse, som forventes at foreligge den 9. juni 2006.

På de forskellige overenskomstområder er man nu i gang med at afklare de amtslige særvilkår.