Sundhedskartellet har modtaget støtteerklæringer fra lægesekretærer og faggruppen for socialrådgivere i fagbevægelsen.

Lægesekretærerne udtaler bl.a.:

”Travle lægesekretærer bakker konflikten op
Får de strejkende mere end os, er det da bare en løftestang for alle, mener lægesekretærernes formand.

Strejken blandt SOSU-assistenter og særligt sygeplejersker mærkes nu tydeligt blandt lægesekretærerne på landets hospitaler. Telefonerne kimer med spørgsmål og klager fra patienterne. Samtidig har sekretærerne travlt med selv at få fat i patienter for at fortælle dem, at deres aftaler er aflyst grundet strejke. Flere steder er det simpelthen lægesekretærerne, der holder sammen på afdelingerne.

Alligevel står lægesekretærerne fuldt og helt bag de andres konflikt.

– Vi har fået enormt travlt på grund af strejken, men vi bakker helt op om de strejkende medlemmer af Sundhedskartellet og FOA, understreger DL’s formand, Birgitte Ussing.

Sympati for Sundhedskartellet og FOA
– Sundhedskartellets og FOA’s medlemmer er i deres fulde ret til at strejke og satse på at få noget ud af det. Det kunne jo have været os, der havde været i samme situation, siger Birgitte Ussing, der også har vejet for og imod en konflikt.

– Min helt klare vurdering var, at vi ikke ville få mere ud af at komme i forligsinstitutionen og i sidste ende i en konflikt, siger Birgitte Ussing.”

Faggruppen for socialrådgivere i fagbevægelsen udtaler bl.a.:
”Faggruppen af socialrådgivere i fagbevægelsen har været samlet og udtaler deres sympati og støtte til de strejkende inden for social- og sundhedssektoren.

Vi finder, at netop disse faggrupper har for dårlige lønvilkår i forhold til deres store ansvar og arbejdsopgaver.

Vi er enige med størstedelen af befolkningen i, at de strejkendes krav bør imødekommes.

Landets kommuner og regioner må forlange, at regeringen indfrier valgløfterne og afsætter midler til de nødvendige lønløft på dette samfundsvigtige område.”