Sundhedskartellet har modtaget støtteerklæring fra Glostrup Lærerforening, hvori blandt andet anføres:
”Den kamp I fører, er en kamp, som den samlede fagbevægelse burde føre, da det både er en kamp for hele det offentlige område og et nødvendigt forsvar for den danske aftalemodel”.