Tallene som viser, hvor meget reguleringsordningen betyder for den lønstigning, Sundhedskartellets medlemsgrupper får pr. 1. oktober 2009, er blevet offentliggjort. Lønstigningen bliver større end forventet.

Ifølge de offentliggjorte tal opnår Sundhedskartellets medlemsgrupper i regionerne i alt en lønstigning på ca. 1,3 pct. pr. 1. oktober 2009, og i kommunerne får de i alt en lønstigning på ca. 1,1 pct. til efteråret.

Det skyldes, at der ved overenskomstforhandlingerne sidste år blev afsat 0,86 pct. til generelle lønstigninger pr. 1.oktober 2009 på Danske Regioners område og tilsvarende 0,68 pct. på KL’s område. De nye tal medfører, at reguleringsordningen udmønter henholdsvis 0,47 pct. til generelle lønstigninger i regionerne og 0,48 pct. i KL.

Da OK-08-forliget blev indgået, blev udmøntningen skønnet til at blive -0,13 % på begge områder. Derfor overrasker tallene positivt.

Fungerende formand for Sundhedskartellet, Johnny Kuhr glæder sig over tallene.:

”Det er glædeligt at reguleringsordningen udmønter positivt, det bringer lønstigningerne til Sundhedskartellets grupper op på over 1 pct. ” siger Johnny Kuhr.

Det er det fælleskommunale løndatakontor (FLD), som beregner udmøntningen fra reguleringsordningen på baggrund af løntal fra Danmarks Statistik.