I forlængelse af gældende aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse er der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet indgået en aftale vedrørende dokumentation af udmøntningsgarantien 2007. Endvidere er der udarbejdet en fælles information.

Sundhedskartellet har anmodet om et møde med KL om den tilsvarende problemstilling i kommunerne. Mødet forventes afholdt snarest.