·         Sundhedskartellet har taget kontakt til ATP med henblik på en drøftelse af betydningen af den lavere beskæftigelsesgrad, som de medlemmer af Sundhedskartellets organisationer havde under den strejke, som organisationerne gennemførte i perioden 16. april – 16. juni 2008. Beskæftigelsesgraden har betydning for retten til skattenedslag for seniorer, se nærmere om betingelserne på

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/privat/sik/skattenedslag_for_seniorer/skattenedslag_for_seniorer.htm

·         For de berørte personer gælder, at deres 3 måneders indsigelsesfrist er sat i bero så længe sagen behandles. Når sagen er afklaret, vil de berørte personer modtage brev fra ATP.

·         De berørte personer vil derudover modtage et personligt brev fra deres organisation, hvor sagen skitseres nærmere.