Sundhedskartellet arrangerer i samarbejde med KTO og KL ”Kommune Crawl”, der finder sted på 100 kommunale arbejdspladser overalt i Danmark iperioden den 23.-26. april 2012.
 
Kommune Crawl er en helt ny måde at skabe lokal videndeling på mellem kommunale arbejdspladser. Ambitionen er at vise mangfoldigheden i de kommunale arbejdspladsers praksis og deres evne til at skabe samarbejder, kvalitetsforbedringer og nytænkning.
Du kan læse mere om Commune Crawl m.v. via dette link: http://ppe12.dk/
 
Tilmelding af arbejdspladsen som vært kan ske via denne hjemmeside: http://ppe12.dk/kommunecrawl/meldjersomvaerter/ senest den 25. januar 2012 kl. 12.00.

 
Hvis du og/eller dine kolleger har spørgsmål eller har lyst til at drøfte jeres muligheder for at bidrage i Kommune Crawl, kan I kontakte Eva Høeg i PPE12 sekretariatet på mail, in-fo@ppe12.dk eller konsulent i Sundhedskartellet Hans Jessen, hje@sundhedskartellet.dk