Den nye arbejdsmiljøreform betyder at Arbejdstilsynet skal screene arbejdsmiljøet på samtlige virksomheder i Danmark, de kommende 7 år. Samtidig med screeningerne, udfases den lovpligtige BST-pligt. Social – og sundhedssektoren skal som den første screenes i perioden 1. januar 2005 til 31. juni 2005.
 
Det stiller nye krav til arbejdsmiljø-/sikkerhedsrepræsentanter(AMiR/SiR) samt arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne.
 
Sundhedskartellet har derfor udfærdiget en publikation, der kort og præcist fortæller om  indholdet i screeningen samt AMiR/SiR’s  rolle og opgaver.
 
Yderligere oplysninger om screeningerne kan du finde på Arbejdstilsynets hjemmeside på følgende link  http://www.at.dk/sw12739.asp
 
 
Publikation kan du hente her